naslov: Najnovija
1 , 1892: Najnovija uporaba jelovine. — Nove nasade oraha i kestena u Hrvatskoj. — Nova uporaba hrastovine. — Kako asimilira drveće sa crvenim lišćem?. Š.L. 1, s.51     PDF
2 , 1908: Najnovija promjerka c. i kr. šumarskog nadsavjetnika Emila Böhmerle-a.. Š.L. 4, s.121    PDF
3 , 1938: Najnovija domaća djela. Š.L. 8-9, s.457    PDF
4 Fukarek P., 1958: Najnovija literatura o Pančićevoj omorici.. Š.L. 1-2, s.31     PDF


                UNDER CONSTRUCTION