naslov: Nagrade
1 , 1887: Nagrade za pošumljenje krasa. — Upotrebljivost bukovine za brodarstvo. — Lov na medjeda u šumariji Lividraga vlastelinstva čabarskog. — Pitanje.. Š.L. 3, s.137    PDF
2 ***, 1890: Nagrade za podignuće gajića na Krasu. - Lov na divlje svinje. - Glas iz doljno-miholjačkog kotara. - Hajka u Jelasu. - Drzovitost lisice. - Srne u Pribudovcu. - Zaostatci od šumskih odšteta. - Šumarske iskrice. - Kako se gospodari sa šumama u Americi? - Trgovina s krzni u Sibiriji. - Koliko se proizvadja kore za strojbarstvo u Rusiji? - Šumsko sjeme. Š.L. 3, s.138    PDF
3 , 1895: Nagrade za pošumljivanje Krasa. — Zastupnici hrv.-slav. šumar. družtva u izložbenom odboru za tisuć-godišnju zemalj. izložbu kraljevine Ugarske.. Š.L. 2, s.73     PDF
4 , 1899: Nagrade za ošumljivanje Krasa. — Uspjeh zakupa ljetne šumske paše kod kr. nadšumarskoga ureda u Vinkovcih. — Državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — Šumski požari. — Austrijski šumarski kongres. — Obće hrvatsko družtvo za gojenje lova i ribarstva. — Drvojedka suzna. — Osnutak ogromnog ciepilnjaka za uzgoj plemenitih voćaka u Lovrečini kraj Križevaca. — Nove šumske željeznice u Slavoniji. — Pitanje o hrastovih šuma guljača. — Zappertov patentirani način na brzo sušenje drva. — Ovogodišnje šumsko sjemenje. — Bukove željezničke podvlake. — Šumski posjed čeških gradova. — Ribarstvo u Ugarskoj.. Š.L. 5, s.274    PDF
5 , 1899: Nagrade za ošumljenje Krasa. — Šumarska znanost i njemački jezik. — Pošumljivanje pustih površina u Pruskoj. — Nova niža šumarska škola u Hebu (Eger) u Češkoj. — Viši tečaj šumarske škole u Piseku u Češkoj. — U kr. šumarskoj akademiji zagrebačkoj. — Austrijsko šumarstvo na svjetskoj izložbi u Parizu g. 1900. — Industrijalno i gospodarstveno vieće u Austriji.. Š.L. 9, s.504    PDF
6 , 1919: Nagrade za pošumljenje Krasa. — Šumarsko-lovački kalendar za godinu 1920.. Š.L. 11-12, s.391    PDF
7 Prpić, B., 1981: NAGRADE I PRIZNANJA NAJBOLJIMA IZ NAŠE STRUKE. Š.L. 10-12, s.411    PDF


                UNDER CONSTRUCTION