naslov: Nadalje
1 , 1885: Nadalje pristupili u družtva.. Š.L. 4, s.188    PDF
2 , 1885: Nadalje pristupio u družtvo. Š.L. 5, s.236    PDF
3 , 1885: Nadalje pristupili u društvo.. Š.L. 6, s.288    PDF
4 , 1885: Nadalje pristupio u društvo. — Potvrda. — Stanje društvene blagajne. — Dopisnica uredničtva.. Š.L. 11, s.431    PDF
5 , 1885: Nadalje pristupili u družtvo. - Izpravak i razjašnjenje. Š.L. 12, s.472    PDF


                UNDER CONSTRUCTION