naslov: Nacrt
1 , 1882: Nacrt osnove šumskoga zakona za Hrvatsku i Slavoniju, ustanovljen na VI. glavnoj skupštini hrvatskog šumarskog družtva, obdržavanoj na dne 13. kolovoza 1882. i sliedećih dana u gradu Zagrebu.. Š.L. 5, s.254    PDF
2 , 1884: Nacrt šumskog zakona na kraljevinu Srbiju.. Š.L. 4, s.183    PDF
3 , 1884: Nacrt osnove zakona o podignuću ribarstva u kopnih vodah u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji.. Š.L. 5, s.246    PDF
4 Sastavio Pavle Barišić., 1896: Nacrt za reviziju gospodarstvenih osnova petrovaradinske imovne obćine.. Š.L. 1, s.1     PDF
5 Preveo R. E. kr. kot. šumar, 1899: Nacrt usanca drva, koji je po enketi obdržavanoj kod burzovne banke u Beču mjeseca svibnja t. g. prihvaćen i burzam u Beču, Trstu, Pragu i Budimpešti na daljnje uredovanje predan.. Š.L. 10-11, s.555    PDF
6 Piše Mijo Krišković, nadšumar, 1904: Nacrt izpravka priloga D) šumskomu zakonu od god. 1852.. Š.L. 1, s.15     PDF
7 , 1909: Nacrt proračuna za godinu 1910. predložen XXXIII. redovitoj glavnoj skupštini društva.. Š.L. 7, s.262    PDF
8 , 1923: Nacrt zakona o eksproprijaciji velikih šumskih posjeda. Š.L. 12, s.719    PDF
9 , 1925: Nacrt Zakona o šumama i zašumljivanju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.. Š.L. 4, s.259    PDF
10 , 1925: Nacrt Zakona o lovu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.. Š.L. 10, s.611    PDF


                UNDER CONSTRUCTION