naslov: Nacionalni
1 Šafar J., 1959: Nacionalni parkovi Poljske. Š.L. 6-7, s.231    PDF
2 Svetozar Knežević, 1963: Nacionalni park Sutjeska. Š.L. 5-6, s.165    PDF
3 Kevo R., 1964: Nacionalni parkovi — mogućnosti primjene zaštitnih mjera.. Š.L. 3-4, s.134    PDF
4 Piškorić, O., 1994: Nacionalni park Risnjak, Hrvatska. Š.L. 7-8, s.259    PDF
5 Nodilo, M., 2000: Nacionalni park “Mljet”. Š.L. 9-10, s.605    PDF
6 Frković, A., 2005: Nacionalni park Risnjak – 50 godina . Š.L. 1-2, s.95     PDF
7 Alojzije Frković, 2013: NACIONALNI PARK RISNJAK – 60. OBLJETNICA OSNIVANJA (1953–2013). Š.L. 9-10, s.521    PDF


                UNDER CONSTRUCTION