naslov: Mufloni
1 , 1905: Mufloni u Ugarskoj. — Vlastelinstvo Pakrac. — Stornirani ugovori u Bosnoj. — Orao zmijar. — Ugarsko šum. družtvo. — O prirastu u švedskim šumama. — Forstmansbund. — Šumarstvo pred saborom. — Šumarska nastava u Češkoj. — Šume u Bosnoj i Hercegovini. — Izpravci.. Š.L. 2, s.87     PDF


                UNDER CONSTRUCTION