naslov: Molba
1 , 1885: Molba čitateljem „Šumarskog lista". — Znak vremena. — K pitanju organizacije šumarstva. — Hrvatska zemaljska izložba godine 1890. u Zagrebu. — Razdioba novaca unišlih za prodaju obćinske šume. — Ratarnice i lugarnice. — Hrvatski šumarski koledar za god. 1885. — Šumske prodaje (Nastavak II.). — U predmetu razprava o šumskih prekršajih. — O počinjenih šumskih kvarovih i njihovoj novčanoj vriednosti od postanka imovnih obćina do konca god. 1882. — K statistiki šumskih prekršaja kr. podžupanije zagrebačke god. 1884. — Ustrojenje novih krajiških fondova. — Evidencija zemljarine. — (K pošumljenju Krša u području podžupanije riečke. — K pošumljenju Krša u hrvatskom primorju. — K pošumljenju Krša okolice grada Trsta. — Grad Rieka i pošumljenje Kraša. — Osvrt na vrieme u g. 1884. — Šumarstvo grada Varaždina. — K šumarskim odnošajem u Bosnoj. — Lov na zvjerad u Bosnoj. — Potrošba divljači u Parizu. — Riedke lovine. — Internationalna izložba lova, ribolova i ptica. — Tamanenje ptica i moda. — O lovu Njegove prejasnosti kraljevića Rudolfa na medvjede u Grörgeny Szt. Imre. — Orlovo gnjezdo u Srbiji. — Prva hrvatska tvornica štapova. — Šumski državni izpiti u Budapešti. — Šumsko-gospodarska akademija u Moskvi. — Obćinski razsadnik u u Tiesnu u Dalmaciji. — Hrvatski priručni rječnik sveobćega znanja. — Ciene šumskog sjemena. — Ovogodišnji prirod šiške. — Hrastove biljke u trgovini. — Šumarska škola u Eulenbergu. — K lovu u Norvežkoj i Ruskoj. — Liek proti bjesnoći. — Novi šumski zakon. — češka šumarska škola u Pisku. — K šumarskoj statistiki Njemačke. — Kako ćeš sačuvati kestene (maruni)? — Proizvodnja t. z. švedskih žigica. — Poznavanje jestivih gljiva. — O konserviranju vinogradskog kolja kreosotom. — Nepripustnost kože. — Londonski tarac. — Nova klijala. — Nova vrst impregniranja. — Najveće gojilište čistih pasmina pasa. — Bačvarstvo u Italiji. — Šumski koledar za veljaču. — Imenovanja. — Dopisnica uredničtva.. Š.L. 2, s.85     PDF
2 , 1886: Molba — Sjednica upravljajućega odbora šumarskoga družtva. — Troškovi za brošuru. — Skroman upit. — Predstavka upravljajućega odbora vis. kr. zem. vladi, u predmetu izdanja zakona za uredjenje šumarske uprave urbarnih šumsko-imovnih obćina.. Š.L. 2, s.88     PDF
3 , 1887: Molba na p. n. gg. družtvene članove. — Naklada „Šumarskog lista" br. 4. Š.L. 4, s.169    PDF
4 , 1895: Molba na bivše slušatelje i pitomce kr. gospodarskog šumarskog učilišta i ratarnice u Križevcih.. Š.L. 6, s.268    PDF
5 , 1900: Molba upravljena na p. n. gg članove i prijatelje šumarstva. Š.L. 2, s.113    PDF
6 ***, 1903: Molba na sve čovjekoljube. Š.L. 5, s.245    PDF
7 ***, 1903: Molba na sve čovjekoljube. Š.L. 6, s.307    PDF
8 ***, 1903: Molba na sve čovjekoljube. Š.L. 7, s.380    PDF
9 , 1933: Molba uprave J. Š. U. za ustupljenje starih brojeva Šum. lista. Š.L. 10, s.618    PDF


                UNDER CONSTRUCTION