naslov: Modeliranje
1 Božić, M., J. Čavlović, M. Vedriš, M. Jazbec, 2007: Modeliranje debljine kore stabala obične jele (Abies alba Mill.). Š.L. 1-2, s.3     pdf
2 Omer KUCUK, Ertugrul BILGILI, Paulo M. FERNANDES, 2015: MODELIRANJE GORIVA I POTENCIJALNO PONAŠANJE POŽARA U TURSKOJ. Š.L. 11-12, s.553    pdf
3 Ivan ANDRIĆ, Anamarija JAZBEC, Valentino PINTAR, Davorin KAJBA, 2018: MODELIRANJE VREMENA LISTANJA U KLONSKOJ SJEMENSKOJ PLANTAŽI HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.). Š.L. 3-4, s.137    pdf
4 Ahmet Lojo, Jusuf Musić, Besim Balić, Admir Avdagić, Velid Halilović, Aida Ibrahimspahić, Jelena Knežević, 2021: Modeliranje debljine kore bukve (Fagus sylvatica L.). Š.L. 5-6, s.239    pdf


                UNDER CONSTRUCTION