naslov: Modeli
1 Idžojtić, M., Franjić, J., 1998: Modeli i sustavi istraživanja u europskome šumarstvu. Š.L. 1-2, s.94     PDF
2 Bezak, K., 2002: Modeli sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i njihova novčana vrijednost produkcije drvnih sortimenata. Š.L. 9-10, s.479    pdf
3 Andrašev,S., M. Bobinac, S. Orlović, 2009: Modeli debljinske strukture selekcionisanih klonova crne topole sekcije aigeiros (duby) dobijeni Weibull-ovom distribucijom. Š.L. 11-12, s.589    pdf
4 Kyriaki Kitikidou, Elias Milios, Ioannis Lipiridis, 2014: MODELI PROCJENE VOLUMENA STABALA TE ANALIZA STRUKTURNIH ODNOSA METODOM NAJBLIŽIH SUSJEDA U SASTOJINAMA OBIČNOG BORA (Pinus sylvestris L.) U SREDIŠNJEM MASIVU RODOPA. Š.L. 11-12, s.573    pdf
5 Turan SÖNMEZ, Aydin KAHRIMAN, Abdurrahman ŞAHIN, Mehmet YAVUZ, 2016: MODELI BIOMASE STABALA KALABRIJSKOG BORA U MEDITERANSKOM PODRUČJU TURSKE. Š.L. 11-12, s.567    pdf


                UNDER CONSTRUCTION