naslov: Model
1 Matić, S., Prpić, B. i Rauš, D., 1990: Model za njegu i obnovu park šume ČIKAT na LOŠINJU. Š.L. 6-8, s.213    PDF
2 Mrva, F., 1995: Model oplemenjivanja običnog oraha (Juglans regia L.) — Neki rezultati i smjernice istraživanja. Š.L. 1-2, s.15     pdf
3 Mario Šporčić, Ivan Martinić, 2005: Model licenciranja izvoditelja šumskih radova. Š.L. 7-8, s.375    pdf
4 Planinšek,Š., A. Ferreira, A.Japelj, 2011: Model za vrednovanje hidroloških značajki šume. Š.L. 5-6, s.257    pdf
5 Ante ŠILJEG, Ivan MARIĆ, Mladen JURIŠIĆ, Ivan PLAŠČAK, 2017: MODEL VIDLJIVOSTI KAO STRATEGIJA ZA PREVENCIJU ŠUMSKIH POŽARA – PRIMJER ZADARSKE ŽUPANIJE. Š.L. 7-8, s.339    pdf
6 Besim Balić, Ante Seletković, Ahmet Lojo, Aida Ibrahimspahić, Jusuf Musić, Admir Avdagić, Velid Halilović, 2020: Model za procjenu volumena krupnog drveta stabala smreke Picea abies Karst) na području Kantona 10 u Federaciji Bosne i Hercegovine . Š.L. 7-8, s.379    pdf


                UNDER CONSTRUCTION