naslov: Mjesto
1 , 1897: Mjesto šumara (Natječaj). Na omotu.. Š.L. 7, s.349    PDF
2 , 1915: Mjesto vijenca na odar. — Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo. — Borošićev „Hrvatski Šumarsko-lovačka kalendar za godinu 1916. — Članovi gospodarskog društva kao zadruge. — Jesenski šumarski državni ispit.. Š.L. 11-12, s.305    PDF
3 Majer, 1952: Mjesto šumskog tehničara u privredi. Š.L. 12, s.472    PDF
4 Movčan, J., 1974: Mjesto i značenje nacionalnih i prirodnih parkova u zaštiti čovjekove okoline.. Š.L. 12, s.535    PDF
5 Nežić, P., 1979: Mjesto i značaj prebornih šuma, a posebno onih ogulinskoga šumsko-privrednog područja, u šumarstvu SR Hrvatske. Š.L. 11-12, s.553    PDF


                UNDER CONSTRUCTION