naslov: Mjestni
1 , 1913: Mjestni običaji (usance) u trgovačkom poslovanju i prometu u okružju senjske trgovačko obrtničke komore.. Š.L. 6, s.221    PDF


                UNDER CONSTRUCTION