naslov: Melioracija
1 Ing. Đ. Babogredac, 1952: Melioracija degradiranih stostojina u Bosutskom području. Š.L. 5-6, s.153    PDF
2 P. Ziani, 1962: Melioracija degradiranih pašnjaka sa kulturama šumskog krmnog drveća, grmlja i niskog drvenastog žbunja. Š.L. 5-6, s.156    PDF


                UNDER CONSTRUCTION