naslov: Mehanizacija
1 Dr. Roko Benić, 1961: Mehanizacija sječe i izrade u eksploataciji šuma. Š.L. 11-12, s.470    PDF
2 Baranovski J., 1962: Mehanizacija je dobra ako se njom dobro radi. Š.L. 1-2, s.78     PDF
3 Dereta B., 1964: Mehanizacija izvlačenja i transporta drveta u ČSSR. Š.L. 11-12, s.513    PDF
4 Matić, S., 1973: Mehanizacija i racionalizacija bioloških radova u šumarstvu (Simpozij održan u N. Sadu 18. V 1973.. Š.L. 5-6, s.229    PDF
5 Benić, R., 1983: Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi. Š.L. 3-4, s.233    PDF
6 Piškorić, O., 1984: MEHANIZACIJA ŠUMARSTVA u teoriji i praksi. Š.L. 3-4, s.179    PDF
7 Piškorić, O., 1994: Mehanizacija šumarstva, God. 18. 1993. br. 1-4. Š.L. 5-6, s.184    PDF


                UNDER CONSTRUCTION