naslov: Medljika
1 Piše M. Steinhaus, gospodarski upravitelj, 1910: Medljika hrasta (Eichenmehltau). Š.L. 1, s.23     PDF
2 Piše B. Kosović, 1910: Medljika i uzroci sušenja hrašća po Hrvatskoj.. Š.L. 11, s.427    PDF


                UNDER CONSTRUCTION