naslov: Martin
1 Herak, M. J., 2001: Martin Krajina (1932 - 2001). Š.L. 3-4, s.236    PDF
2 Starčević, T., 2003: Martin Sučić-Marca (1928 – 2003). Š.L. 5-6, s.328    PDF
3 Oršanić, Milan, 2011: Martin Bobinac:Ekologija i obnova higrofilnih lužnjakovih šuma ravnog Srema. Š.L. 9-10, s.516    PDF


                UNDER CONSTRUCTION