naslov: Mala
1 Arač, K., 2000: Mala ušara (Asio otus L.). Š.L. 7-8, s.420    PDF
2 Frković, Alojzije, 2006: Mala čigra i močvarno bilje na poštanskim markama. Š.L. 5-6, s.254    PDF
3 Arač, Krunoslav, 2008: Mala bijela čaplja (Egretta garzetta L.). Š.L. 11-12, s.562    PDF
4 Krunoslav Arač, 2014: MALA PRUTKA (Actitis hypoleucos L.). Š.L. 5-6, s.315    PDF
5 Emsud SELMAN, Mirza DAUTBAŠIĆ, Osman MUJEZINOVIĆ, 2016: MALA SMREKINA OSA LISTARICA (Pristiphora abietina Christ. 1791) – PRILOG POZNAVANJU BIOLOGIJE ŠTETNIKA U SVJETLU NOVONASTALIH ŠTETA. Š.L. 3-4, s.137    pdf
6 Krunoslav Arač, 2019: Mala čigra(Sterna albifrons Pall.). Š.L. 7-8, s.363    PDF


                UNDER CONSTRUCTION