naslov: M.
1 , 1928: M. Gračanin: Ortophosphorsaüre und Keimfähigkeit der Samen. Š.L. 8-9, s.373    PDF
2 , 1939: M. Knežević, Divokoza. Sarajevo 1938. Š.L. 2, s.96     PDF
3 V. Beltram, 1950: M. Milošević-Brevinac: Nekoliko načina štednje ogrevnog drveta na selu. Š.L. 1-2, s.80     PDF
4 V. Beltram, 1950: M. Milošević-Brevinac: Našim planinarima. Š.L. 7-8, s.335    PDF
5 Ing. J. Šafar, 1952: M. Wraber: Gozdna vegetacijska slika in gozdnogajitveni problemi Prekomurja. Š.L. 1-3, s.76     PDF
6 Piškorić, O., 1975: M. Jovančević: Ekologija šumskog drveća i grmlja u Dubrovačkom kraju.. Š.L. 7-10, s.366    PDF
7 A. Pranjić, 1976: M. Špiranec: Drvno-gromadne tablice, Zagreb 1975. . .. Š.L. 3-4, s.183    PDF
8 Piškorić, O., 1980: M. ANDROIĆ: Osnovi zooekologije s osobitim osvrtom na entomofaunu. Š.L. 5-6, s.257    PDF
9 Sever, S., 1980: M. LIPOGLAVŠEK: Ergonomija. Š.L. 5-6, s.260    PDF
10 Piškorić, O., 1980: M. VIDAKOVIĆ, M. KRSTINIĆ: Uspijevanje nekih klonova stablastih vrba na aluviju Dunava kod Opatovca.. Š.L. 11-12, s.520    PDF
11 Prpić, B., 1981: M. Gračanin — Lj. Ilijanić: Uvod u ekologiju bilja. Š.L. 10-12, s.513    PDF
12 Piškorić, O., 1989: M. Ducre — SILVIKULTURE DES TAILLIS DE CHENEVERT (Uzgoj niske šume crnike. ). Š.L. 11-12, s.660    PDF
13 Piškorić, O., 1997: M. Matezić - Priče bez naslova. Š.L. 7-8, s.439    PDF


                UNDER CONSTRUCTION