naslov: Lugarski
1 ***, 1890: Lugarski državni izpiti u županiji zagrebačkoj. - Ovogodišnje poučno putovanje slušatelja šumarskog tečaja. - Električno svjetlo i ribolov. - Jastrebovi - Bolnice za životinje u Indiji. - Lov na vidru. - Jedno od najvećih čudesa u bilinskotn carstvu. - Šibice (žigice). - O pomnažanju individua. - Ciene izrade i izvoza (iz šume) razne gradje po izkustvu A. Danhelovskog. Š.L. 5, s.233    PDF
2 , 1891: Lugarski izpiti. — Nješto iz lugarske prakse. — Očuvanje drva. — Uspavanje bagrema. — Korist od kućne lastavice. — Kako ćeš novom hrastovom pokućtvu dati tamniju boju? — Fotografičke slike Hinka Krapeka, fotografa u Karlovcu. — Starost ptica. — Hrastov zavijač. — Šumogojstvo u narodnome družtvu za agrikulturu. — Procjena stojećih stabala u Fransezkoj. — Godišnjak ratarskih sindikata i francezke agrikulture. — Šumski požari.. Š.L. 9-10, s.457    PDF
3 , 1893: Lugarski izpit. — Râd gospodarske podružnice u Gospiću oko pošumljenja. — Obaranje stabala sa munjevinom. — Kakovih ima sredstva, da se zaprieči izpucanje bukovih gradljika. — Lugari samouci i pisarničko poslovanje lugara. — Norvežke krplje. — Pitanja. — Parenje vučice i psa. — Parenje gnjetela sa domaćim pjetlom (orosom). — Uspjeh proljetnog lova god. 1893. na šljuke na dobru preuz. gdje. Štefanije Mailâth pi. Székely u Dolj. Miholjcu. — Šumski kvar godine 1892. Š.L. 5, s.205    PDF
4 , 1906: Lugarski tečaj u Topuskom. - Red predavanja na kr. šum. akademiji. — Proizvodnja štapova. — VIII. Medjunarodni gosp. šum. kongres u Beču. — Prenos šumarske vis. škole iz Sćavnice u Budimpeštu. — Uzdržavanje šuma u okolici grada Zagreba. Taracanje cesta drvom.. Š.L. 5, s.204    PDF


                UNDER CONSTRUCTION