naslov: Lugarnica
1 Trtovac, D., 2007: Lugarnica “Čardak” kao slikarsko djelo. Š.L. 11-12, s.618    PDF
2 Ivan Milinović, 2016: LUGARNICA BAŠKE OŠTARIJE. Š.L. 3-4, s.192    PDF


                UNDER CONSTRUCTION