naslov: Letno
1 Šafar, J., 1970: Letno poročilo 1969. Instituta za gozno in lesno gospodarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani. Š.L. 1-2, s.64     PDF
2 Šafar, J., 1972: Letno poročilo Instituta za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani, 1972.. Š.L. 7-8, s.294    PDF


                UNDER CONSTRUCTION