naslov: Kvaliteta
1 I. Mikloš, 1971: Kvaliteta hrane kao jedan od uzroka masovnih pojava topolina čupavog prelca (Pygaera anastomosis L.) u nasadima euroameričkih topola. Š.L. 3-4, s.53     PDF
2 Nevenka GALEČIĆ, Jelena TOMIĆEVIĆ-DUBLJEVIĆ, Mirjana OCOKOLJIĆ, Dragan VUJIČIĆ, Dejan SKOČAJIĆ, 2016: KVALITETA I UPOTREBNI POTENCIJAL GRADSKIH PARKOVA: STUDIJA SLUČAJA TAŠMAJDANSKI PARK U BEOGRADU, SRBIJA. Š.L. 9-10, s.493    pdf


                UNDER CONSTRUCTION