naslov: Kvalifikacije
1 J. Šafar , 1978: Kvalifikacije stručnjaka za doznaku stabala za uzgojne sječe u prebornim šumama. Š.L. 4-5, s.166    PDF


                UNDER CONSTRUCTION