naslov: Kratki
1 , 1887: Kratki pregled materijala za istoriju šumarstva, po listinah Moskovskih arhiva.. Š.L. 11, s.476    PDF
2 Piše J. Kozarac., 1897: Kratki dodatak razpravi g. profesora Partaša, o postotku, kojim se ukamaćuju glavnice, uložene u šumi.. Š.L. 2, s.59     PDF
3 Priobćio J. Partaš., 1897: Kratki nacrt historijskog razvitka višje šumarske nastave i njezino sadanje stanje.. Š.L. 5, s.218    PDF
4 Preveo G. Nenadić, stud for., 1900: Kratki pregled razvitka šumarstva u Japanu.. Š.L. 9-10, s.550    PDF
5 Androić M., 1965: Kratki osvrt na zaštitu šuma u razdoblju od 1945—1965.. Š.L. 11-12, s.518    PDF
6 Posavec, K., 1973: Kratki prikaz povijesnog razvoja šuma i šumarstva Like. Š.L. 7-8, s.298    PDF
7 Tibor Pentek, 2020: Kratki prikaz stručnog skupa „Politike i zakonodavstvo EU i RH u potrajnom gospodarenju šumama – izazovi i posljedice“. Š.L. 11-12, s.611    PDF


                UNDER CONSTRUCTION