naslov: Kratak
1 , 1887: Kratak osvrt na noviju rusku šumarsku literaturu.. Š.L. 12, s.535    PDF
2 Ing. D. Simeunović, 1947: Kratak pregled razvoja organizacije uprave šuma u SSSR u periodu 1917.-1937.. Š.L. 1-2, s.18     PDF
3 Ing. V. Supek, 1952: Kratak pregled rada Šumarskog društva. Š.L. 7, s.252    PDF
4 Ing. S. Brixy, 1953: Kratak pregled literature francuskog uzgajanja šuma. Š.L. 2, s.98     PDF
5 Lukačić, R., 1970: Kratak prikaz o šumarstvu Istre od osnivanja Šumskog gospodarstva do danas. Š.L. 1-2, s.57     PDF
6 Ivo Lovrić, 1992: Kratak osvrt na pojavu nekih defolijatora iz reda Coleoptera na bijeloj vrbi (Salix alba L.) kod Lipovljana. Š.L. 9-10, s.451    PDF
7 Dimitrov, T., 1996: Kratak prikaz razvoja kanadskog sustava ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS) i mogućnosti primjene u našoj zemlji. Š.L. 5-6, s.267    pdf


                UNDER CONSTRUCTION