naslov: Konrad
1 , 1881: Konrad Rosa. — Trgovina s drvi u Zagrebu. — Eksport hrvatskih dužica u Francezku. — Neugodan provodić. — Sgrada i prostorije kr. šumarskog učilišta u Križevcih. — Kvarovi i štete od poljskih miševa. — Koruško šumarsko družtvo. — Šumarsko-obrtničke škole u Češkoj Šumavi. — Trattato di selvicultura. — Obrtnička škola za drvorezbarstvo u Primorju. — Lov u Češkoj prije 100 godina. — Šećer kano nuzgredni šumski užitak u Austriji. — Lovka za hrušte od Voitelliera. — Novi šumarski list. — Petdesetgodišnjica šumarske stolice na universi u Giessenu. — U Hrvatskoj se nalazeći kornjaši plemena vrtača, — Koješta o šumarsko-uzgojnih troškovih u nas. — Kako se u Francezkoj čuvaju šume proti oštećivanju. — Kritika domaćih i stranih novina o „dendrometrija ili nauci, kako valja postupati kod procienjivanja jedrine pojedinih stabala kao i drvne gromadi čitavih šuma" i „Hrv. šum. kolendaru." — Ubijena medvjedica s mladim medvjedićem. — Ugarsko-hrvatsko-srbski promet šumskimi proizvodi g. 1879. — Za postignuće šuma u Dalmaciji. — Poučno putovanje slušatelja Šumarstva na Kras. — Stari orao. — Domaća industrija s drvi. — Odredba glede gojenja čuvanja šuma od god. 1807 u bivšoj Krajini sadanje belovarske županije. — Obdržavanje državnih izpita za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — Nekrolog pokojnoga c. kr. šumarskoga ravnatelju Josipa Kargla. — Neopreznost na lovu. — Najnovija djela počastnih članova hrv. šum. družtva, gg. M. R. Presslera i dr. baruna Seckendorfa. — Imenovanja. — Opazka. — Stanje družtvene blagajne.. Š.L. 4, s.191    PDF


                UNDER CONSTRUCTION