naslov: Komparativno
1 Bojanin, S., Sever, S., 1980: Komparativno ispitivanje raznih tipova traktora kod privlačenja tehničke oblovine u nizinskim šumama. Š.L. 3-4, s.117    PDF
2 Bojanin, S., Krpan, A., Beber, J., 1989: Komparativno istraživanje sječe i izrade u prorednim sastojinama hrasta lužnjaka i crne johe. Š.L. 11-12, s.591    PDF


                UNDER CONSTRUCTION