naslov: Komparativni
1 Tomašević, A., 1995: Komparativni prikaz uspijevanja alepskoga bora (Pinus halepensis Mill) i pinije (Pinus pinea L.) u mješovitim sastojinama u G. J. »Musapstan« šumarija Zadar. Š.L. 1-2, s.3     pdf
2 Dundović, J., 1998: Komparativni podaci o poslovanju "Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb u razdoblju od 1995. do 1997. godine. Š.L. 7-8, s.365    PDF


                UNDER CONSTRUCTION