naslov: Komparativna
1 Dr. I. Horvat, 1947: Komparativna istraživanja fizičko-mehaničkih svojstava bijeli i srži jasenovine. Š.L. 12, s.393    PDF
2 Ing. Z. Tomašegović i Ing. N. Lovrić, 1948: Komparativna ispitivanja nekih padomjera. Š.L. 7, s.231    PDF
3 Klepac dr. Dušan, 1954: Komparativna istraživanja debljinskog, visinskog i volumnog prirasta u fitocenozi jele i rebrače. Š.L. 2-3, s.83     PDF
4 S. Orlić, 1973: Komparativna istraživanja o najpovoljnijim razmacima sadnje običnog bora (Pinus silvestris L.) i američkog borovca (Pinus strobus L.) u intenzivnim kulturama. Š.L. 11-12, s.421    PDF
5 S. Tomanić, 1975: Komparativna studija vremena kronografskom i multimomentnom metodom pri sječi i izradi drva. Š.L. 1-3, s.9     PDF
6 Dipl. ing. IVAN REBAC, 1976: Komparativna analiza ekonomičnosti primjene raznih tipova mehanizacije u iskorištavanju šume. Š.L. 3-4, s.157    PDF
7 A. Tomašević, 1977: Komparativna istraživanja uspijevanja kultura alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) na vapnenastoj i na flišnoj podlozi unutar prirodnog areala. Š.L. 3-4, s.131    PDF
8 Rauš, Đ., Seletković, Z., Šegulja, N., Topić, J., 1980: Komparativna istraživanja ekosistema u Hrvatskoj (1. faza). Š.L. 5-6, s.201    PDF
9 Golubović, U., 1990: Komparativna istraživanja ekonomskih posljedica sušenja jele u Gorskom kotaru. Š.L. 11-12, s.503    PDF
10 Nedim TUNO, Admir MULAHUSIĆ, Jusuf TOPOLJAK, 2018: KOMPARATIVNA ANALIZA RAZLIČITIH PRISTUPA KORIGIRANJU GEOMETRIJSKIH DISTORZIJA STARE ŠUMARSKE KARTE . Š.L. 5-6, s.287    pdf


                UNDER CONSTRUCTION