naslov: Komparacija
1 Bojanin, S., 1985: Komparacija prijevoza trupaca pomoću kamiona i kamiona s prikolicom. Š.L. 3-4, s.137    PDF


                UNDER CONSTRUCTION