naslov: Komasacija
1 , 1893: Komasacija zemljišta. Š.L. 8-9, s.365    PDF
2 Ing. I. Smilaj, 1942: Komasacija u šumskom gospodarstvu.. Š.L. 4, s.98     PDF


                UNDER CONSTRUCTION