naslov: Koliko
1 Tomašegović Z., 1965: Koliko sc koristimo rezultatima fotogrametrijskih snimanja za potrebe šumarstva. Š.L. 11-12, s.523    PDF
2 Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H., 1988: Koliko društvena zajednica pridonosi održavanju i proširenju potencijala općih koristi od šuma. Š.L. 5-6, s.255    PDF
3 Gračan, J., 1997: Koliko su prirodne Austrijske šume. Š.L. 9-10, s.527    pdf
4 Martinić, I., 2000: Koliko smo blizu ekološki prihvatljivoj uporabi mehanizacije u šumarstvu?. Š.L. 1-2, s.3     pdf
5 Starčević, T., 2000: Koliko je postojeći program razvoja (1991-2025) dugoročno stabilna odrednica šumarstva Hrvatske?. Š.L. 1-2, s.63     PDF


                UNDER CONSTRUCTION