naslov: Kod
1 , 1909: Kod zemljištnih zajednica, koje nisu konačno uredjene prema ustanovama zakona od 25. travnja 1894. (o uredjenju zem. zajednica), nuždno je za pravovaljanost zaključaka glavne skupštine ovlaštenika, da je nanj pristala nadpolovična većina svih ovlašteničkih glasova. — Povjerenstvena izaslanja urednika kr. kotar, oblasti na teret zemljištnih zajednica u svrhu sastava proračuna, te izpitanja zaključnih računa. — Pristojbe obćinskih organa kada sudjeluju kod potrage za kriomčarenim šum. proizvodima, te kod prisilnoga ućerivanja šumskih odšteta. — Kako i na čiji trošak ima se oblastima odpremati zapljenjeno šumsko orudje. — Razdioba šumskih glavnica zemljištnih zajednica, odnosno doznaka šumskih tangenta tih glavnica, odpadajućih župnim nadarbinama, učiteljima i bilježnicima.. Š.L. 5, s.187    PDF
2 , 1923: Kod Njegovog Veličanstva Kralja na Bledu. Š.L. 10, s.575    PDF


                UNDER CONSTRUCTION