naslov: Klub
1 Piše Vac, 1904: Klub šumarah u Ogulinu.. Š.L. 6, s.339    PDF
2 , 1904: Klub šumarah u Ogulinu. — K pokretu kr. kot. šumara za poboljšanje svojega stanja i beriva. —Trajna gospodarska izložba „Slavon gospodarskoga društva" u Osijeku. — Divlji kesten. — Ovogodišnja nestašica krme i šume u Ugarskoj. — Deputacija činovničtva krajiških imov. obćina kod podbana. — Viesti iz kr. šumarske akademije zagrebačke. — Šumski požari ove godine. — Škola za lovce u Ugarskoj. — Proti sunčanici i sunčanoj kaplji. — Izpravak. Š.L. 8-9, s.529    PDF
3 G. Vac, 1905: Klub šumara u Ogulinu.. Š.L. 1, s.25     PDF
4 , 1907: Klub hrvatskih šumarskih akademičara u Zagrebu. - Ministarska odredba glede bezplatnog izdanja stelje siromašnom žiteljstvu iz državnih šuma. Š.L. 12, s.472    PDF
5 , 1910: Klub hrv. šumarskih akademičara u Zagrebu. — Društvu gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije. — Akademsko društvo Hrvata agronoma »Lipa" — Klub hrvatskih šum. akademičara u Zagrebu — Šumski požari u šumama ogulinske imovne općine u godini 1909.. Š.L. 12, s.480    PDF


                UNDER CONSTRUCTION