naslov: Kloroza
1 N. Komlenović, J. Martinović, S. Milković, 1969: Kloroza obične smreke u mlađim kulturama na području vriština. Š.L. 3-4, s.92     PDF
2 N. Komlenović, 1976: Kloroza četinjača na dolomitnoj rendzini i njezino suzbijanje. Š.L. 10-12, s.457    PDF


                UNDER CONSTRUCTION