naslov: Katastralni
1 J. Aue, 1901: Katastralni nacrti i reambulacija šumskih medja. Š.L. 7, s.372    PDF


                UNDER CONSTRUCTION