naslov: Kartiranje
1 Rauš, D., 1995: Kartiranje šumske vegetacije. Š.L. 4, s.125    pdf
2 Oluić, M., Oluić, D., 2003: Kartiranje korištenja zemljišta i vegetacije istre po Corine programu. Š.L. 5-6, s.269    pdf


                UNDER CONSTRUCTION