naslov: KOJIM
1 , 1891: Kojim načinom imalo bi se dosadanje ustrojenje šumsko-gospodarstvenih pokušišta nadopuniti, da se tim osigura jedinstveno postupanje pokusa i jedinstvena uporaba dobivenih podataka u onih državah i pojedinih zemaljah, koje prema svojim klimatičkim i kulturnim odnošajima dopuštaju zajednički postupak, koji se osniva na istih načelih glede riešit se imajućih pitanja, nu bez uštrba samostalnosti pojedinih zemalja ?. Š.L. 2, s.62     PDF
2 Ing. O. Piškorić, 1935: Kojim putem? Prilog našoj šumarskoj politici. Š.L. 9-10, s.458    PDF
3 Ing. A. Panov, 1939: Kojim putem? Povodom Sedreničkih ekspresnih šuma.(ćir.). Š.L. 1, s.36     PDF
4 Martinić, I., 1987: KOJIM PUTEM U 21. STOLJEĆE?. Š.L. 10-12, s.645    PDF


                UNDER CONSTRUCTION