naslov: Jugoslavenski
1 , 1972: Jugoslavenski simpozij o borbi protiv korova u brdsko-planinskim područjima, 21—22. 6. 1973. Š.L. 9-10, s.393    PDF
2 Ćurić, R., 1975: Jugoslavenski simpozijum o racionalnom korišćenju zemljišta — Peć, 9, 10. i 11. 10. 1975. godine.. Š.L. 11-12, s.497    PDF


                UNDER CONSTRUCTION