naslov: Jubileen
1 Piškorić, O., 1974: Jubileen godišen zbornik po povod 25-godišninata na Zemjodelsko-šumarskiot fakultet na Univerzitetot Skopje, Šumarstvo-Skopje,. Š.L. 10-11, s.444    PDF


                UNDER CONSTRUCTION