naslov: Jubilarna
1 , 1891: Jubilarna gospodarsko-šumarska izložba.. Š.L. 6, s.278    PDF
2 Kauders ing. Alfons, 1954: Jubilarna proslava Šumarskog društva Hrvatske. Š.L. 2-3, s.41     PDF
3 Piškorić, O., 1992: Jubilarna gospodarsko-šumarska izložba 1891. godine u Zagrebu. Š.L. 1-2, s.77     PDF


                UNDER CONSTRUCTION