naslov: Joso
1 , 1924: Joso Lakatoš i dr Aco Despić : Industrija Bosne i Hercegovine. Š.L. 5, s.263    PDF
2 Ing Marinović, 1924: Joso Lakatoš: Industrija Hrvatske i Slavonije. Š.L. 8, s.421    PDF
3 Prić, Branimir, 2009: Joso V u k e l i ć , Stjepan Mikac, Dario B a r i č e v i ć , Darko B a k š i ć , Roman Rosavec: Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.350    PDF
4 Vladimir Beus, 2012: Joso Vukelić – Šumska vegetacija Hrvatske. Š.L. 9-10, s.525    PDF


                UNDER CONSTRUCTION