naslov: Josip
1 , 1881: Josip Kargl umro — Gospodi članovom i predplatnikom šum. lista. — Naše današnje znanje o brstu i brstiku. — Kongress austrijskih šumara. — Sastanak i glavna skupština hrv.-slav. šum. družtva za god. 1881. — Predavanja na kr. šumarskom učilištu u Križevcih. — Izviešće trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu za god. 1879. — Nešto o prometu šiške i hrastove kore u Hrvatskoj. — Izradjivanja drva u parnih pilah u Sisku i Kerestincu g. 1879. — Dendrometrija. — Nazivlja bukve. — Hranivna vriednost žira. — Petrovska šumarsko-gospodarska akademija u Moskvi. — Najveća tvornica žigica na svietu. — Austrijski veleposjed i njegove šume, — Acer saccharinum (javor sladki). — Centralblatt für das gesammte Forstwesen. — Šume guljače u Bavarskoj i Njemačkoj u obće. — Tri mlada medvjeda u zagrebačkom muzeju. — K prevažanju drva i brodarenju na Bosutu, Studvi i Spačvi. — Najvišje drvo na svietu. — Pravo eksploitacije državnih šuma u Srbiji. — Izgorjelo historično znamenito orijaško drvo. — Gojenje uljike u Dalmaciji. — Eksport hrastove kore iz Ugarske. — Kakav je bio lov u Ugarskoj početkom ovoga stoljeća. — Sadjenje i gojenje šuma. — Šumarstvo u podžupaniji riečkoj god. 1880. — Novi način pošumljivanja. — Imenovanja. — Izpravci. — Dopisnica uredničtva. — Stanje družtvene blagajne.. Š.L. 3, s.144    PDF
2 Ing. R., 1923: Josip Ressel (K proslavi 130 godišnjice rodj. vel. izum. i našeg stručnog druga. Š.L. 7, s.453    PDF
3 , 1924: Josip Butorac i Dioničarsko društvo. Š.L. 9, s.474    PDF
4 , 1930: Josip Heckner: Manuali za poslove u šumarstvu .. Š.L. 2, s.89     PDF
5 L., 1931: Josip Heckner: Praktične kubične tablice za premjeru drva u okruglom stanju.. Š.L. 4, s.191    PDF
6 Dr. Lj. Maraković, 1941: Josip Kozarac kao umjetnik.. Š.L. 8-9, s.338    PDF
7 Dr. J. Balen, 1941: Josip Kozarac kao šumarski stručni pisac.. Š.L. 8-9, s.342    PDF
8 E. Vilček, 1977: Josip Arpaš, dipl. inž. šum.. Š.L. 10-12, s.556    PDF
9 Skender, A., 1979: JOSIP KOVAČEVIĆ: Botanički riječnik hrvatskih ili srpskih i latinskih naziva korovskih vrsta. Š.L. 9-10, s.493    PDF
10 Skender, A., 1979: JOSIP KOVAČEVIĆ: Jugoslovenska bibliografija literature o korovima za vremensko razdoblje 1958—1973. godine. Š.L. 9-10, s.493    PDF
11 , 1980: JOSIP BROZ TITO (1882 — 1980).. Š.L. 5-6, s.183    PDF
12 Ivančević, V., 1981: Josip Kaetan Knežić.. Š.L. 3-4, s.163    PDF
13 Strineka, M., 1982: Josip Cuvaj, dipl. inž. šum.. Š.L. 1-3, s.86     PDF
14 Klepac, D., 1982: Josip Radošević, dipl. inž. šum.. Š.L. 9-10, s.429    PDF
15 Piškorić, O., 1988: JOSIP PANČIĆ (o 175-godišnjici rođenja i 75-godišnjici smrti). Š.L. 5-6, s.273    PDF
16 Špoljarić, V., 1989: JOSIP JOŽA PETERNEL, dipl. ing. šum. (1910—1988). Š.L. 9-10, s.549    PDF
17 Piškorić, O., 1992: JOSIP GRÜNWALD, dipl. inž. šum.. Š.L. 11-12, s.554    PDF
18 Piškorić, O., 1993: JOSIP RESSEL, šumar i izumitelj (1793—1857). Š.L. 3-5, s.210    PDF
19 Piškorić, O., 1993: Josip Ressel u Hrvatskom šumarstvu. Š.L. 11-12, s.489    PDF
20 Vukelić, J., 1996: Josip Dundović dipl. inž. šum. Š.L. 7-8, s.364    PDF
21 Trinajstić, I., 1996: Josip FRANJIĆ. Š.L. 7-8, s.374    PDF
22 Prpić, B., 1998: Josip Tomašević: Drvo u podnim konstrukcijama - načela ugradnje. Š.L. 1-2, s.74     PDF
23 Tomić, I., 1998: Josip Miletić, dipl. inž. šum. (1926 - 1997). Š.L. 1-2, s.126    PDF
24 Frković, A., 1998: Josip Malnar. Š.L. 11-12, s.575    PDF
25 Starčević, T., 1998: Josip Sikora, dipl. inž. šum. i Hrvoje Sikora, aps. šum.. Š.L. 11-12, s.581    PDF
26 Ivančević, V., 1999: Josip Šimičić (1928 - 1998). Š.L. 3-4, s.179    PDF
27 Grbac, I., 1999: Josip Štimac, dipl. inž. (1944 - 1999). Š.L. 11-12, s.620    PDF
28 Prka, T., 2001: Josip Ištvanić, dipl. ing. drvne industrije. Š.L. 11-12, s.664    PDF
29 Tonković, M., 2001: Josip Mikan, dipl. ing. šum. (1945 - 2001). Š.L. 11-12, s.682    PDF
30 Glavaš, M., 2002: Josip Margaletić. Š.L. 1-2, s.107    PDF
31 kolege i prijatelji, 2004: Josip Barulek (1939 – 2003). Š.L. 3-4, s.219    PDF
32 Knepr, J., 2004: Josip Tumbri (1920 – 2003). Š.L. 3-4, s.220    PDF
33 Kuzmanić, Ivan, 2006: Josip Crvenković (1931–2006). Š.L. 3-4, s.168    PDF
34 Frković, A., 2008: Josip Ettinger – prvi hrvatski zoolog. Š.L. 7-8, s.355    pdf
35 Topić, V., P. Schreiber, 2008: Josip Đurđević (1931 – 2007). Š.L. 9-10, s.496    PDF
36 Idžojtić, Marilena, 2008: Josip Karavla (1933 – 2008) . Š.L. 11-12, s.601    PDF
37 Schreiber,Porin, 2010: Josip Borić (1940 – 2009). Š.L. 3-4, s.203    PDF
38 Skoko, Mladen, 2012: Josip Ivanković, dipl. ing. šum.(1938–2011). Š.L. 1-2, s.110    PDF
39 Davorin Kapec, 2013: JOSIP ŠTANFEL (1928–2012). Š.L. 1-2, s.118    PDF
40 Tatjana Đuričić Kuric, 2013: JOSIP KOZARAC – 155. obljetnica rođenja. Š.L. 3-4, s.220    PDF
41 Marina Mamić, 2016: JOSIP KNEPR PROGLAŠEN POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE MLJET. Š.L. 3-4, s.183    PDF


                UNDER CONSTRUCTION