naslov: JUBILARNI
1 , 1992: JUBILARNI INTERALPIN održava se od 8-10. listopada 1992. godine. Š.L. 6-8, s.382    PDF
2 Josip Dundović, 2015: JUBILARNI 10. HRVATSKI DANI BIOMASE. Š.L. 11-12, s.599    PDF


                UNDER CONSTRUCTION