naslov: Izvoz
1 , 1889: Izvoz dužica na Trst i Rieku. — Uspjeh dražbene prodaje hrastovih debala u šumah II. banske imovne obćine. Š.L. 2, s.83     PDF
2 , 1891: Izvoz dužica preko Rieke i Trsta. — Prodaja hrastova. — Šumska dobra na prodaju. Š.L. 7, s.328    PDF
3 , 1891: Izvoz dužica preko Rieke i Trsta u I. polugodištu 1891.. Š.L. 9-10, s.455    PDF
4 , 1893: Izvoz dužice iz Austro-Ugarske.. Š.L. 4, s.163    PDF
5 , 1896: Izvoz i uvoz francezkih dužica.. Š.L. 4, s.154    PDF
6 , 1896: Izvoz i dovoz francuzkih dužica.. Š.L. 5, s.194    PDF
7 , 1899: Izvoz i uvoz francuzkih dužica u mjesecu siečnju 1899. — Prodaja hrastovih stabala kod imovne obćine I. banske u Glini. — Ciene šumskih proizvoda koji se rabe u strojbarstvu na bečkom trgu. — Ciena divljači i ribe na budipeštanskom trgu.. Š.L. 4, s.215    PDF
8 , 1899: Izvoz i uvoz francuzkih dužica. — Veleprodaja u Slavoniji. — Uspjeh dražba kod kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu. — Dražba jelovih, smrekovih i bukovih stabala kod kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu. — Ciena ugljena od drva na bečkom trgu. Š.L. 7, s.378    PDF
9 , 1905: Izvoz drva iz Ugarske i Hrvatske u god. 1904.. Š.L. 3, s.112    PDF
10 ***, 1943: Izvoz i uvoz drveta i drvnih proizvoda u 1942. godini . Š.L. 7-8, s.227    PDF
11 , 1947: Izvoz njemačkog drveta. Š.L. 12, s.399    PDF
12 Stamenković ing. Branislav, 1954: Izvoz drvnih proizvoda posle Drugog svetskog rata. Š.L. 4, s.153    PDF
13 , 1976: Izvoz hrastovih duga sa hrvatskih postaja u Trst (Š.l., 1881). Š.L. 3-4, s.195    PDF
14 Filipi, M., 1989: Izvoz danas.. Š.L. 3-5, s.194    PDF


                UNDER CONSTRUCTION