naslov: Izvadak
1 , 1897: Izvadak iz izvješća kr. nadzorničtva za pošumljenje primorskoga krasa. u Senju vrhu tečajem g. 1895. obavljenih kulturnih i inih radnja. Š.L. 8, s.371    PDF
2 Piše Vaso Vučković., 1904: Izvadak iz francuskog šumarskog zakona, koji se ponajviše tiče šumsko-policajnih odredaba.. Š.L. 6, s.336    PDF
3 Sastavili: 1. dio Josip Gorničić, želj. činovnik u m., II. dio Dragutin Polaček, kr. šum. savjetnik, 1917: Izvadak iz željezničkog poslovnog pravilnika, kojim se uređuje promet sa brzovoznom i teretnom robom unutar granice Austro-Ugarske monarhije, te Bosne i Hercegovine, s obzirom na transport šumskih proizvoda.. Š.L. 3-4, s.92     PDF
4 , 1922: Izvadak iz zapisnika I. sjednice upravnog odbora. Š.L. 1, s.26     PDF
5 , 1922: Izvadak iz zapisnika II. sjednice upravnog odbora. Š.L. 1, s.27     PDF
6 , 1922: Izvadak iz zapisnika III. sjednice upravnog odbora. Š.L. 1, s.30     PDF
7 , 1922: Izvadak iz zapisnika 4. sjednice. Š.L. 5, s.340    PDF
8 , 1922: Izvadak iz zapisnika odborske sjednice hrvatskog šumarskog društva. Š.L. 6, s.416    PDF
9 , 1922: Izvadak iz zapisnika V. sjednice užeg odbora J. Š. U.. Š.L. 7, s.485    PDF
10 , 1922: Izvadak iz zapisnika VI. sjednice užeg odbora J. Š. U.. Š.L. 9, s.615    PDF
11 , 1922: Izvadak iz zapisnika VII. sjednice užeg odbora J. Š. U.. Š.L. 10, s.689    PDF
12 , 1922: Izvadak iz zapisnika I. sjednice užeg odbora J. Š. U.. Š.L. 11, s.768    PDF
13 , 1922: Izvadak iz zapisnika II. sjednice užeg odbora J. Š. U.. Š.L. 12, s.833    PDF
14 , 1923: Izvadak zapisnika 3. sjednice. Š.L. 3, s.175    PDF
15 , 1923: Izvadak iz zapisnika 3. sjednice. Š.L. 4, s.228    PDF
16 , 1923: Izvadak iz zapisnika 4. sjednice upravnog odbora. Š.L. 6, s.376    PDF
17 , 1923: Izvadak iz zapisnika V. sjednice glavne uprave. Š.L. 8, s.543    PDF
18 , 1923: Izvadak iz zapisnika II. redovite glavne skupštine. Š.L. 10, s.617    PDF
19 , 1923: Izvadak iz zapisnika 6. sjednice u. odbora. Š.L. 11, s.691    PDF
20 , 1923: Izvadak iz zapisnika 1. sjednice u. odbora. Š.L. 11, s.691    PDF
21 , 1923: Izvadak iz zapisnika 2. sjednice u. odbora. Š.L. 11, s.692    PDF
22 Jekić M. Jovan (Skoplje), 1924: Izvadak iz uredbe o prodaji drva u Francuskoj. Š.L. 1, s.12     PDF
23 , 1924: Izvadak iz zapisnika 3. sjednice glavne uprave J. Š. U. održane od 22. — 24. januara 1924. u Zagrebu.. Š.L. 2, s.97     PDF
24 , 1924: Izvadak zapisnika 4. sjednice glavne uprave J. Š U održane 24. 26. juna u Našicama. Š.L. 6, s.324    PDF
25 , 1924: Izvadak iz zapisnika 5 sjednice JŠU. održane u Vinkovcima 16 i 17 jula 1924.. Š.L. 8, s.427    PDF
26 , 1924: Izvadak iz zapisnika 6 sjednice upravnog odbora JŠU. održane dana 23. VIII 1921 u Sarajevu. Š.L. 10, s.532    PDF
27 , 1924: Izvadak iz zapisnika III redovite glavne skupštine J Š. U. održane 24. i 25. augusta u Sarajevu. Š.L. 10, s.532    PDF
28 , 1924: Izvadak iz zapisnika 1. sjednice upravnog odbora JŠU. održane 27. augusta 1924. u Sarajevu. Š.L. 10, s.537    PDF
29 , 1924: Izvadak iz zapisnika sjednice upravnog odbora J. Š. U. održane dana 20. i 21. oktobra 1924. u Beogradu. Š.L. 11, s.610    PDF
30 , 1925: Izvadak iz zapisnika III. sjednice UO. - Redakcijski odbor. - Honorar za sarađivanje u “Šumarskom listu”. - Knjižnica Jugoslovenskog šumarskog udruženja. - Popularizacija šumarstva.. Š.L. 3, s.202    PDF
31 , 1926: Izvadak iz zapisnika II. sjednice JŠU. Š.L. 1, s.65     PDF
32 , 1926: Izvadak iz zapisnika V. (50.) redovne glavne skupštine JŠU. Š.L. 11, s.597    PDF
33 , 1928: Izvadak iz zapisnika sjednice Glavne Uprave J. Š. U.. Š.L. 1, s.50     PDF
34 , 1933: Izvadak iz zapisnika konstituirajuće skupštine Sarajevske podružnice J. Š. U. održane 11. i 12. VI. 1933. u Sarajevu. Š.L. 7-8, s.485    PDF
35 , 1933: Izvadak iz računskog pregleda za 1932. g.. Š.L. 10, s.621    PDF
36 Bilandžija, J., 2001: Izvadak iz FAO programa za ekološki primjerenu šumsku sječu. Š.L. 9-10, s.570    PDF


                UNDER CONSTRUCTION