naslov: Izpravak.
1 , 1886: Izpravak. — Predstavka.. Š.L. 5, s.234    PDF
2 , 1887: Izpravak. — Požar u državnoj šumi Ilijina Greda. — Akademički nastupni govor profesora P. Granera: „Die forstpolitischen Ziele der Gegenwart." — Stanje mirovinske zadruge lugara I. banske imovne obćine u Glini za godino 1886. — Izkaz. — Nova tvornica za proizvadjanje tanina. — Liepi pojav medjusobnoga sporazumljenja. — C. kr. dvorska knjižara Wilhelm Frick u Beču.. Š.L. 11, s.491    PDF
3 , 1887: Izpravak. — Izpravak k šumskomu požaru u Ilijinoj Gredi. — Glavna skupština zastupstva križevačke imovne obćine u Belovaru. — Stipendije. — Teck - drvo. — Čudnovato drvo. — Seckondorffov spomenik. — Nemili gosti. — Viesti iz Dalmacije. — Oglas glede ovogodišnjih višjih šumarskih državnih izpita. — Nagrada za pošumljenje golieti. — Nepogoda vremena. — Nepogode u službi lugarskog. — Kako ćeš saznati, kad je drvo posječeno. — Upliv vjetra na šumsko drveće. — Izviešće o putovanju slušatelja II. i III. šumarskoga tečaja u mjesecu svibnju 1887. — Povjerenstvo za uredjenje prava uživanja paše na pašnjacih na Velebitu .. Š.L. 12, s.539    PDF
4 , 1888: Izpravak. — Dopisnica uredničtva. Š.L. 6, s.268    PDF
5 ***, 1890: Izpravak. - III. Potvrda. Š.L. 12, s.575    PDF
6 , 1894: Izpravak. Oglas. Š.L. 12, s.548    PDF
7 , 1904: Izpravak. — Darovi družtv. šumarskom muzeju. — Vanredna šumarska skupština u Cjelovcu. — Državno dobro veliki Tabor. — Zaključni izpit u lugarskom tečaju u Topuskom. — Universe i ostale visoke škole. — Glasovi javnosti i naše šumarstvo. — Lugarski znak.. Š.L. 1, s.48     PDF
8 , 1907: Izpravak. - Šumarska akademija i sveučilište. - Gospodarsko-šumarsko sveučilište u Budimpešti. - Frekvencija njemačkih visokih šumarskih škola. - Njekoji nazivi u šumarskoj praksi. - K pitanju klijavosti šumskoga sjemenja. - Obrana šuma u Bukovini. - Kako se širi kras po Dalmaciji. - Mandatarni postupak u predmetu šumskih šteta. - Šumarska učilišta u Austriji. - Odkrićc spomenika J. Wessely-u i R. Miklitzu u Beču. - Tamanenje borove grbe i borove pilatke. - Puž tamanitelj omorikovog prelca. - Impregniranje drva sladorom. - Exploitacija šuma u Albaniji. - Veleprodaje šuma u Sedmigradskoj. Š.L. 2, s.73     PDF


                UNDER CONSTRUCTION