naslov: Izkaz
1 Pausa, nadšumar, 1879: Izkaz o uspjehu šumsko-gospodarstvene obhodnje druge banske imovne obćine godine 1878. Š.L. 3, s.117    PDF
2 ???, 1880: Izkaz pirovnih stabala, posadjenih 24. travnja 1879. po lugarih. Š.L. 1, s.34     PDF
3 bilježio Josip Ettinger, 1882: Izkaz o cvatnji šumskoga drveća i grmlja u okolici zagrebačkoj god. 1882.. Š.L. 4, s.204    PDF
4 Bilježeno po Josipu Ettingeru g. 1883., 1883: Izkaz o cvatnji i dozrievanju plodi šumskog drveća i grmlja u okolici Zagreba.. Š.L. 6, s.303    PDF
5 , 1886: Izkaz šumskih šteta u šumah vlastelinstva „Kutjevo" za vrieme od god. 1884. do 1885 — Šumski prekršaji u području kr. podžupanije vukovarske godine 1885. — Šumski požari.. Š.L. 5, s.238    PDF
6 , 1891: Izkaz članova. — Priznanje domaćemu obrtniku. — Dopisnica uredničtva. — Izpravak. Š.L. 9-10, s.465    PDF
7 , 1893: Izkaz o rukovanju mirovinske zaklade činovnika. - Dopisnica predsjedničtva šum. družtva.. Š.L. 4, s.168    PDF
8 , 1893: Izkaz članova Hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva godine 1893. i doba njihova članovanja.. Š.L. 6, s.249    PDF
9 , 1894: Izkaz članova hrv.-slav. šum. družtva g. 1894.. Š.L. 12, s.550    PDF
10 , 1895: Izkaz dužnih šumskih odšteta u II. banskoj imovnoj obćini u Petrinji zaključkom gospodarske god. 1894.. Š.L. 5, s.220    PDF
11 , 1895: Izkaz o uplaćenoj članarini. Š.L. 7, s.302    PDF
12 , 1895: Izkaz članova hrv.-slav. šumarskoga družtva godine 1895. i doba njihova članovanja.. Š.L. 12, s.497    PDF
13 , 1896: Izkaz članova hrvatsko-slavonskoga šumar. družtva godine 1896. i doba njihova članovanja. Š.L. 12, s.557    PDF
14 , 1897: Izkaz članova hrvatsko-slavonakoga šumar. družtva godine 1897. i doba njihova članovanja. Š.L. 12, s.581    PDF
15 , 1898: Izkaz o uplati za gradnju šumarkoga doma i muzeja.. Š.L. 5, s.207    PDF
16 , 1899: Izkaz o uplaćenoj članarini I. razr. godine 1898.. Š.L. 5, s.279    PDF
17 , 1899: Izkaz o uplaćenoj članarini II. razr. u godini 1898.. Š.L. 5, s.280    PDF
18 , 1899: Izkaz o uplaćenoj članarini I. razr. za vrieme od 1. siečnja 1899. do 25. travnja 1899.. Š.L. 5, s.281    PDF
19 , 1899: Izkaz o uplaćenoj članarini II. razr. za vrieme od 1. siečnja 1899. do 25. travnja 1899.. Š.L. 5, s.283    PDF
20 , 1899: Izkaz o uplaćenom podupirajućem prinosu i predplatnini za vrieme od 1. siečnja 1899. do 25. travnja 1899.. Š.L. 5, s.283    PDF
21 , 1899: Izkaz o stanju zajedničke mirovinske zaklade činovnikah imovnih obćina bivše hrv.-slav. Vojne Krajine koncem godine 1898.. Š.L. 6, s.343    PDF
22 , 1900: Izkaz o uplaćenoj članarini.. Š.L. 4, s.255    PDF
23 , 1901: Izkaz preminulih članova — izim članova II. razreda — hrv.-slav. šumarskoga družtva, počam od utemeljenja družtva godine 1876. do konca godine 1900.. Š.L. 1, s.46     PDF
24 , 1901: Izkaz uplaćenih iznosa u blagajnu hrv.-slav. šumarskog družtva u mjesecu ožujku 1901.. Š.L. 6, s.325    PDF
25 , 1901: Izkaz u blagajnu hrv.-slav. šumarskog družtva uplaćenih članarina mjeseca travnja 1901.. Š.L. 6, s.326    PDF
26 , 1901: Izkaz vrhu uplaćenih članarina te upisnina u blagajnu hrv.-slav. šum. družtva tečajem mjeseca kolovoza 1901.. Š.L. 11, s.583    PDF
27 , 1901: Izkaz uplaćenih članarina u blagajnu hrv.-slav. šumar. družtva u mjesecu rujnu i listopadu (do 20./X.) 1901.. Š.L. 11, s.584    PDF
28 , 1902: Izkaz uplaćenih članarina.. Š.L. 1, s.38     PDF
29 ***, 1903: Izkaz o uplaćenoj članarini za vrieme od 1. travnja do konca lipnja 1903.. Š.L. 8-9, s.497    PDF
30 , 1904: Izkaz o uplaćenoj članarini.. Š.L. 2, s.106    PDF
31 , 1904: Izkaz o uplaćenoj odnosno od nagradah za članke u Šumarskom listu i Lugarskom viestniku uztegnutoj članarini i predbrojnini za vrieme od 26. srpnja do 19. studena 1904.. Š.L. 12, s.705    PDF
32 , 1908: Izkaz o uplaćenoj članarini p. n. g. članova I. raz. počam od 15. travnja do 20. rujna 1908.. Š.L. 10, s.397    PDF
33 , 1908: Izkaz o uplaćenoj članarini p. n. gg. članova I. razreda, počam od 21. rujna do uključivo 31. listopada g. 1908. — Državni izpit za samostalno vodjenje šumske uprave. — Naučno putovanje. — Šumski požari. — Družtvo privatnih gospodarskih i šumarskih činovnika. - Geološke karte. — Iz kr. šumarske akademije u Zagrebu. — Klub hrvatskih šumarskih akademičara u Zagrebu. — Viesti iz c. kr. visoke škole za kulturu tla u Beču.. Š.L. 11-12, s.474    PDF
34 , 1909: Izkaz uplaćene članarine I razreda, te podupirajućih prinosa u razdoblju od 1. srpnja do 15. studena 1909. — Državni ispit za samostalno vodjenje šumske uprave. — Dar društvenom šumarskom muzeju. — Akad. društvo Hrvata agronoma „Lipa* u Beču.. Š.L. 12, s.484    PDF
35 , 1910: Izkaz uplaćene članarine I. razreda i upisnine u razdoblju od 1. srpnja do 15. studenoga 1910.. Š.L. 12, s.484    PDF
36 , 1912: Izkaz uplaćene članarine.. Š.L. 6, s.241    PDF
37 , 1914: Izkaz uplaćene članarine I. razreda i upisnine, zatim podupirajućih prinosa i pretplatnina za Šumarski list u razdoblju od 1. svibnja do 15. prosinca 1914. — Borošićev Hrvatski šum. kalendar za g. 1915.. Š.L. 12, s.492    PDF
38 , 1917: Izkaz uplaćenih utemeljiteljnih prinosa, članarina 1. razreda i upisnina, podupirajućih prinosa i pretplatnina za Šumarski list. — Poziv na uplatu članarine.. Š.L. 9-10, s.348    PDF
39 , 1919: Izkaz učenika, koji su dobili potporu iz zaklade za uzgoj djeca šumarskih činovnika u školskoj godini 1919./20.. Š.L. 7-8, s.264    PDF
40 , 1923: Izkaz o vplačanih članarinah in naročninah za L. 1922./1923. i 1924.. Š.L. 6, s.379    PDF
41 , 1923: Izkaz uplaćene članarine i pretplate u mjesecu aprilu i maju za god. 1922. 1923. 1924.. Š.L. 7, s.457    PDF
42 , 1923: Izkaz uplaćene članarine i pretplate u mj. junu za god. 1922. 1923. 1924.. Š.L. 8, s.551    PDF
43 , 1923: Izkaz uplaćene članarine. Š.L. 12, s.739    PDF
44 , 1923: Izkaz o vplačanih član. in naročninah. Š.L. 12, s.740    PDF
45 ***, 1943: Izkaz članstva. Š.L. 1, s.22     PDF
46 ***, 1943: Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: prosincu 1942. Š.L. 2, s.64     PDF
47 ***, 1943: Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: siečnju 1943. Š.L. 3, s.95     PDF
48 ***, 1943: Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: veljači. Š.L. 4, s.127    PDF
49 ***, 1943: Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: ožujku. Š.L. 5, s.163    PDF
50 ***, 1943: Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: travnju. Š.L. 7-8, s.242    PDF
51 ***, 1943: Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: svibnju. Š.L. 7-8, s.243    PDF
52 ***, 1943: Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: lipnju. Š.L. 9, s.269    PDF
53 ***, 1943: Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: srpnju. Š.L. 9, s.270    PDF
54 ***, 1943: Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: kolovozu. Š.L. 10-12, s.328    PDF
55 ***, 1943: Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: rujnu. Š.L. 10-12, s.329    PDF
56 ***, 1943: Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: listopadu. Š.L. 10-12, s.330    PDF


                UNDER CONSTRUCTION