naslov: Izdelovanje
1 Priobčil inž. Anton Šivic, Ljubljana, 1921: Izdelovanje preglednih kart za gozdni kataster politične uprave.. Š.L. 4-6, s.53     PDF


                UNDER CONSTRUCTION