naslov: Izbor
1 , 1891: Izbor ogoja u šumskom gospodarstvu. Š.L. 2, s.73     PDF
2 Preveo S. pl. Hankony, 1896: Izbor uzgojnog oblika u visokoj šumi. Š.L. 9-10, s.415    PDF
3 Ing. Ilija Knežević, 1961: Izbor zemljišta i lokacija rasadnika topola. Š.L. 3-4, s.105    PDF
4 Tomanić, S., 1996: Izbor predmeta istraživanja šumskih radova. Š.L. 3-4, s.179    pdf
5 Kirin,T., J. Kralj, D. Ćiković, Z. Dolenec, 2011: Izbor staništa i sličnosti zajednica ptica pjevica u šumama parkova prirode Medvednica i Žumberak – Samoborsko gorje. Š.L. 9-10, s.467    pdf
6 Frković, Alojzije, 2012: Izbor je pao na čavku zlogodnjaču (Corvus monedula). Š.L. 1-2, s.71     PDF
7 Igor ANIĆ, Stjepan MIKAC, Mladen OGNJENOVIĆ, 2018: IZBOR VRSTA DRVEĆA ZA SUPSTITUCIJU NASADA TOPOLA UZ RIJEKU DRAVU KOD OSIJEKA. Š.L. 1-2, s.7     pdf
8 Damir Drvodelić, Milan Oršanić, 2019: Izbor kvalitetne šumske sadnice poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) za umjetnu obnovu i pošumljavanje. Š.L. 11-12, s.577    pdf
9 Mario Slatki, Jelena Kralj, 2020: Izbor staništa sekundarnih dupljašica u poplavnim nizinskim šumama uz rijeku Dravu u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.551    pdf


                UNDER CONSTRUCTION